เพื่อให้การประสานพลังคนรักสุนัขบางแก้วสามารถกระทำได้

ภาระกิจอันดับแรกของเว็บไซต์นี้คือ

การรวบรวมข้อมูลขององค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุนัขบางแก้ว

 

กรุณาส่งข้อมูลที่ท่านทราบและต้องการให้เผยแพร่มาได้ที่

bangkaew@bangkaew.net

หรือ

เชิญร่วมตั้งกระทู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนัขบางแก้วใน ....ปัญหาของสุนัขบางแก้ว จะแก้กันอย่างไรดี....

หรือเสนอข้อแนะนำต่างๆหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ในสมุดเซ็นเยี่ยม Guestbook