หน้าหลัก
ความเป็นมาของสมาคม
คณะกรรมการบริหารสมาคม
นโยบายสมาคม
ระเบียบสมาคม
ข่าวในแวดวงสมาคม
รำลึก อาจารย์ กมล สายสร้อยเงิน
แนะนำสมาชิก
ค้นหาข้อมูลในเว็บ
ติดต่อสมาคม
เว็บที่เกี่ยวข้อง
ชุมชนคนรักบางแก้ว
ฐานข้อมูลบางแก้ว
สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย)
สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขไทยพันธบางแก้ว
bangkaew2008
คอกชุมแสงสงคราม
บ้านบางแก้ว
ศูนย์พัฒนาพันธสุนัขบางแก้วภาคใต้
นฤภัทรฟาร์ม
เพชรบางแก้ว
ฟาร์มสุนัขสายฟ้า T-06
คอกเนาวรัตน์
kpbangkaew
P.F Bangkaew
คอกมังกรทอง
dogthai2000
PANUS BANGKAEW
ตัวแทนสมาคมฯ สาขาลพบุรี
บ้านเพชรวีระ
ชมรมไทยบางแก้ว ภาคเหนือ
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
ความเป็นมาของสมาคม
Written by Administrator   

หมายเหตุ  ข้อมูลข้างล่างเป็นข้อมูลเก่าจาก http://www.bangkaew.com/pdbt/  ใช้ชั่วคราว รอข้อมูลใหม่อยู่

http://www.bangkaew.com/pdbt/index_image002.jpg

          สมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วในประเทศไทยที่เกิดจากการรวมตัวของชมรมหลักในจังหวัดพิษณุโลก    อันประกอบด้วย  ชมรมผู้อนุรักษ์และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วในประเทศไทย, ชมรมผู้พัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วพิษณุโลก, ชมรมผู้นิยมเลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก  แห่งประเทศไทย  และชมรมผผู้เลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว ค่ายสฤษดิ์เสนา

          เริ่มก่อตั้งและได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2545 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 839 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โดยใช้ชื่อย่อว่า สอบท. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Preservation and Development of Thai Dogs of Bangkaew Breed in Thailand Association ย่อว่า PDBT. โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.              ส่งเสริมให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้ถูกต้องตามมาตรฐานพันธุ์ที่กำหนดไว้

2.              อนุรักษ์และรับรองพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว

3.              พัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ

4.              เผยแพร่ประชาสัมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นเดียวกับ แมวไทย ไก่แจ้ และสุนัขสายพันธุ์อื่นๆ

5.              บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และสาธารณะกุศล

6.              ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

7.              ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดและสนุ๊กเกอร์

 และการบริหารงานของนายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการก็ได้ครบวาระ 1 ปีที่บริหารจึงได้มีการจัดประชุมเพื่อเลือกนายกขึ้นมาบริหารอีกรอบหนึ่งเมื่อันที่ 3 ส.ค. 2546 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ จ.พิษณุโลก โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ร้อยกว่าคน  การคัดเลือกนายก  ครั้งนี้มีผู้ลงชิงชัย 3 ท่านด้วยกัน ได้แก่คุณประทุม คงเจริญ,คุณกมล สายสร้อยเงินและคุณพิชัย แย้มรับบุญ และก่อนที่จะมีการเลือกตั้งปรากฎว่าคุณประทุม ได้ถอนตัว คงเหลือเพียงสองท่าน และปรากฎว่าคุณพิชัย แย้มบุญรับ ได้ความไว้วางใจให้นั่งเก้าอี้นายก อีกสมัย โดยมีคะแนนเหนือคู่ชิงชัยชนิดเฉียดฉิวซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คุณพิชัยแย้มรับบุญ  ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายก อีกสมัยกล่าวว่า ขอขอบคุณเพื่อนๆ สมาชิกที่รักบางแก้วทุกท่านที่ให้เกียรติเดินทางร่วมงานจนทำให้งานเสร็จสิ้นลงด้วยดี  เสร็จงานแล้วก็คงจะต้องรีบแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหาร และยังคงยึดหลักการเดิมที่เคยบริหารคือ จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะนำศักยภาพของคณะกรรมการบริหารของสมาคม ประสานกับศักยภาพของบรรดาสมาชิกทุกท่าน ผลักดันกิจกรรมของสมาคม ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีนโยบายการบริหารงานดังนี้คือ

          ประการที่1   สร้างสรรค์ความเป็นปึกแผ่นมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีให้กับสมาคม เป็นหลัก เป็นที่พึ่งของสมาชิก และเป็นที่เชื่อถือชองผู้นิยมสุนัขไทยบางแก้วทั่วไป  โดยการจัดวางระบบระเบียบในกานดำเนินกิจกรรมของสมาคมอย่างมีประสิทธิภาพ

          ประการที่2   เปิดรับสมาชิกใหม่  โดยคำนึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ

          ประการที่3   พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของสมาชิก  เพื่อยกระดับมาตรฐานการบำรุงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้สูงขึ้น

          ประการที่4   ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  โดยใช้หลักวิชาพันธุศาสตร์ให้ได้ลูกสุนัขตามมาตรฐาน

          ประการที่5   อนุรักษ์พัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียวกับสุนัขนานาพันธุ์ ขจัดข้อบกพร่องและการผสมข้ามสายพันธุ์อย่างเข้มแข็ง

          ประการที่6   รณรงค์ให้สุนัขไทยพันธุ์บางแก้วเป็นที่ยอมรับให้กล้างขวางยิ่งขึ้น

          ประการที่7   ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและสมานสามัคคีกับทุกองค์กร  ทั้งภาครัฐและเอกชน

          สำหรับกิจกรรม  และรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม จะนำมาแนะนำให้ได้รู้จักในโอกาสต่อไป


Write Comment (4460 comments)
Read more...
กิจกรรมสมาคม
Written by Administrator   

คณะผู้เข้าร่วมผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบางแก้ว นำโดยสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วในประเทศไทย ประกอบด้วย นายกสมาคม คุณกมล สายสร้อยเงิน และคณะ 

อ่านรายละเ อียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkaew.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=2891 

¶ÇÒÂà§Ô¹Í§¤ì¼éÒ»èÒ ãËéÇÑ´ºÒ§á¡éÇ

Click http://www.bangkaew.org/main

เพื่อให้ความทุ่มเทและเสียสละของอาจารย์กมลและกรรมการทุกท่านในอดีตที่ผ่านมาได้รับการสืบทอดต่อไป และให้สมาคมฯเกิดความเป็นปึกแผ่น เป็นที่รวมใจกันของผู้รักบางแก้วทุกคน จึงได้จัดทำเว็บไซต์สมาคมขึ้นมาโดยยินดียก โดเมนเนม bangkaew.org ให้กับสมาคมเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และ ยินดีเป็นผู้ดูแลให้จนกว่าสมาคมจะมีความพร้อมที่จะรับช่วงไป
เว็บไซต์ยังไม่สมบูรณ์ ยังขาดข้อมูลอีกมาก ท่านใดมีข้อมูลข่าวสารหรือภาพถ่ายเกี่ยวกับสมาคม ขอให้ส่งมาได้ที่อีเมล์ข้างล่างนี้ จะนำไปอัพเดทที่เว็บ และท่านใดมีคอมเมนต์เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างของเว็บ ก็ขอให้ช่วยชี้แนะด้วยครับ

 

http://www.bangkaew.com

Write Comment (56 comments)