หน้าหลัก arrow กิจกรรมสมาคม
กิจกรรมสมาคม PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Article Index
กิจกรรมสมาคม
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6

คณะผู้เข้าร่วมผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบางแก้ว นำโดยสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วในประเทศไทย ประกอบด้วย นายกสมาคม คุณกมล สายสร้อยเงิน และคณะ 

อ่านรายละเ อียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkaew.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=2891 

¶ÇÒÂà§Ô¹Í§¤ì¼éÒ»èÒ ãËéÇÑ´ºÒ§á¡éÇ

Click http://www.bangkaew.org/main

เพื่อให้ความทุ่มเทและเสียสละของอาจารย์กมลและกรรมการทุกท่านในอดีตที่ผ่านมาได้รับการสืบทอดต่อไป และให้สมาคมฯเกิดความเป็นปึกแผ่น เป็นที่รวมใจกันของผู้รักบางแก้วทุกคน จึงได้จัดทำเว็บไซต์สมาคมขึ้นมาโดยยินดียก โดเมนเนม bangkaew.org ให้กับสมาคมเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และ ยินดีเป็นผู้ดูแลให้จนกว่าสมาคมจะมีความพร้อมที่จะรับช่วงไป
เว็บไซต์ยังไม่สมบูรณ์ ยังขาดข้อมูลอีกมาก ท่านใดมีข้อมูลข่าวสารหรือภาพถ่ายเกี่ยวกับสมาคม ขอให้ส่งมาได้ที่อีเมล์ข้างล่างนี้ จะนำไปอัพเดทที่เว็บ และท่านใดมีคอมเมนต์เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างของเว็บ ก็ขอให้ช่วยชี้แนะด้วยครับ

 

http://www.bangkaew.com


User Comments

Comment by qhepytfremc on 2010-12-29 04:22:08
5M6i6W bfdcfjqiqnbl, [url=http://vzdoyqvhltem.com/]vzdoyqvhltem[/url], [link=http://bbemuugakxmg.com/]bbemuugakxmg[/link], http://yswncibdtqic.com/

Comment by Zsweebrabar on 2011-05-12 04:36:00
buy 1000 facebook fans facebook likes buy facebook fans now facebook fans promotion buy facebook fans now 
buy facebook fans facebook fans promotion  
1000 facebook likes buy facebook fans page buy targeted facebook likes

Comment by cSmeambces on 2011-07-13 04:13:41
unlock iphone 4 
how to unlock iphone 4 
 
I have a Dell Latitude Laptop using Windows XP. I took it to Geek Squad because it was skipping and the freezing up when I played DVDs or any kind of audio. When it freezes I have to turn it off witut shutting it down. It also wouldn't freeze right away..it freezes into about 10 minutes of playing the DVD. It was also making weird noises when it froze. Best Buy informed me that the noise wasn't any hardware issue, but the kind of noise the computer makes when it's frozen. They said nothing was wrong hardware wise, and that I had 6 viruses on the laptop. Well now, all those viruses are removed, and my laptop is still skipping and freezing when I play DVDs..to the point where I have to turn off the computer without shutting it down. Also, now it freezes and makes a weird noises when I'm not playing any audio. If it's not viruses, and geek squad said everything is fine with the computer physically, then what is it?  
unlock iphone 4 unlock iphone 4 how to unlock iphone 4  
My anti virus for comodo internet security won't update. A reminder popped up saying it was out of date. So i tried to manually update it. it stops at 51% and says "failed to update the virus signature database. Please check your internet connection and try again later". not sure what it means since my internet is running just fine unlock iphone 4  
 
unlock iphone 4 how to unlock iphone 4 unlock iphone 4 how to unlock iphone 4

Comment by dSmeambces on 2011-08-27 18:43:19
unlock iphone 4 
how to unlock iphone 4 
 
 
unlock iphone 4 unlock iphone 4 unlock iphone 4  
unlock iphone 4  
 
unlock iphone 4 how to unlock iphone 4 unlock iphone 4 unlock iphone 4

Comment by Raexcaneupe on 2011-10-04 17:29:31
I have a Dell Latitude Laptop using Windows XP. I took it to Geek Squad because it was skipping and the freezing up when I played DVDs or any kind of audio. When it freezes I have to turn it off witut shutting it down. It also wouldn't freeze right away..it freezes into about 10 minutes of playing DVDs or youtube videos. It was also making weird noises when it froze. Best Buy informed me that the noise wasn't any hardware issue, but the kind of noise the computer makes when it's frozen. They said nothing was wrong hardware wise, and that I had 6 viruses on the laptop. Well now, all those viruses are removed, and my laptop is still skipping and freezing when I play DVDs..to the point where I have to turn off the computer without shutting it down. If it's not viruses, and geek squad said everything is fine with the computer physically, then what is it? 1 second ago  
Can You Unlock iPhone 
Unlock iPhone 3GS 
How To Unlock iPhone 
Unlock iphone 
iPhone Unlock 
Unlock iPhone 3G

Comment by fpiyqth on 2011-11-13 19:05:27
pd4mpl bzdgagvouugb, [url=http://czxpikmsysvv.com/]czxpikmsysvv[/url], [link=http://rtynvwoeedij.com/]rtynvwoeedij[/link], http://orvdweuwzwdy.com/

Comment by Rochi on 2011-11-28 02:58:24
Now I know who the birany one is, I'll keep looking for your posts.

Comment by Velvet on 2011-11-28 10:52:31
Shiver me tmibres, them's some great information.

Comment by lguaglmls on 2011-11-28 14:54:39
rhwRuq yoqjqwrgbabd

Comment by iojmhloluh on 2011-11-28 15:51:31
tepF7S ktqwhcvwnhed